Úpravne vody

Rozvody vody

Návrh rozvodov teplej a studenej vody, ako aj kanalizácie a vetrania by sa mal vykonať ešte pred začatím hrubej stavby. Pri výstavbe hrubej stavby sa vynechajú otvory a prestupy pre rozvody. Tým sa vyhneme nákladnému vyrezávaniu a vŕtaniu. Je výhodné, ak sa vodovodné a kanalizačné rozvody nachádzajú v jednej inštalačnej šachte. Pri návrhu domu by ste mali myslieť na to, aby bola kuchyňa, kúpeľňa a WC blízko seba, resp. nad sebou.

Už pri projektovaní nezabúdajte na to, aby sa spotrebiče teplej vody nachádzali podľa možnosti čo najbližšie pri sebe. Dĺžka potrubia teplej vody je totiž rozhodujúca pri neskoršej spotrebe energie.

Spolupracujeme s www.mmaquaswiss.sk