Ponorné čerpadlá

Na pitnú vodu Zásobovanie priemyselných, obytných, poľnohospodárskych objektov pitnouvodou z väčších hĺbok (viac ako 8m), alebo z väčšej vzdialenosti.

Samonasávacie čerpadlá:
Na pitnú vodu Na čerpanie vody z menších hĺbok (do 8m), prípadne na zvyšovanie tlaku vody vo vodovodoch.

Ponorné čerpadlá kalové:
Sú určené na čerpanie splaškovej vody s priechodnosťou kusových pevnýchlátok s veľkosťou 35mm a viac cez otvorené sacie teleso.

Samonasávacie čerpadlá kalové:
Vhodné pre inštaláciu v miestnostiach neumožňujúcich odvádzanie kanalizácie prirodzeným samospádom.

Čerpacie stanice (kalove):
Čerpacie stanice sú určene na okamžité použitie pri nemožnostiodkanalizovania daného objektu, pomocou gravitačnej kanalizácie.

Benzínové čerpadlá:
Na odčerpávanie vôd, ak nie je možnosť pripojenia na zdroj elektrickejenergie (v nedostupnom teréne). V ponuke aj čerpadlá na pitnú aj naznečistenú vodu.

Obehové čerpadlá:
Slúžia na obeh média vo vykurovacích, chladiacich, klimatizačných systémoch.

Tlakové nádoby:
Slúžia ako zásobník čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyselné čerpaciestanice a pod. Môžu byť priradené ku všetkým typom čerpadiel, ktoré nepresiahnu maximálny pracovný pretlak tlakovej nádoby.