Ponorné čerpadla

Na pitnú vodu Zásobovanie priemyselných, obytných, poľnohospodárskych objektov pitnouvodou z väčších hĺbok (viac ako 8m), alebo z väčšej vzdialenosti.

Čerpadlá

 • Samonasávacie čerpadlá:
  • Na pitnú vodu Na čerpanie vody z menších hĺbok (do 8m), prípadne na zvyšovanie tlaku vody vo vodovodoch.
 • Ponorné čerpadlá kalové:
  • Sú určené na čerpanie splaškovej vody s priechodnosťou kusových pevnýchlátok s veľkosťou 35mm a viac cez otvorené sacie teleso.
 • Samonasávacie čerpadlá kalové:
  • Vhodné pre inštaláciu v miestnostiach neumožňujúcich odvádzanie kanalizácie prirodzeným samospádom.
 • Čerpacie stanice (kalove):
  • Čerpacie stanice sú určene na okamžité použitie pri nemožnostiodkanalizovania daného objektu, pomocou gravitačnej kanalizácie.
 • Benzínové čerpadlá:
  • Na odčerpávanie vôd, ak nie je možnosť pripojenia na zdroj elektrickejenergie (v nedostupnom teréne). V ponuke aj čerpadlá na pitnú aj naznečistenú vodu.
 • Obehové čerpadlá:
  • Slúžia na obeh média vo vykurovacích, chladiacich, klimatizačných systémoch.
 • Tlakové nádoby:
  • Slúžia ako zásobník čerpanej vody pre domáce vodárne, prečerpávacie stanice, priemyselné čerpaciestanice a pod. Môžu byť priradené ku všetkým typom čerpadiel, ktoré nepresiahnu maximálny pracovný pretlak tlakovej nádoby.
Ponorné čerpadla
ČERPADLÁ A PRÍSLUŠENSTVO

Katalógy

Využite naše aktuálne akcie a nakúpte za výhodné ceny

Prejsť na ponuku